29 października 2023

LISTOPADOWE I INNE ODPUSTY

KIEDY MOŻEMY JE UZYSKAĆ?

 OGÓLNE WARUNNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO 

  • stan łaski uświęcającej;
  • komunia eucharystyczna;
  • modlitwa w intencji Ojca świętego (Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inna)
  • wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego;
  • wypełnienie jednej z czynności obdarzonej odpustem.

 

LISTOPADOWE ODPUSTY

 

ODPUST ZUPEŁNY W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który przy spełnieniu zwykłych warunków, celem okazania pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym, w każdy dzień listopada 2021 r. pobożnie nawiedzi cmentarz i przynajmniej w myśli pomodli się za zmarłych. (Do tej pory odpust zupełny w zwyczajnych warunkach można było zyskać w dniach 1-8 listopada, ale ze względu na pandemię COVID-19 Stolica Apostolska rozszerzyła możliwość zyskania go na cały miesiąc listopad).

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z powanych powodów nie mogą opucić domu, na przykład ze wzgldu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach witych, bdą mogli uzyskać odpust zupełny, jeli tylko łączc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobonie nawiedzają miejsca wite, oraz wykluczajc wszelkie przywizanie do jakiegokolwiek grzechu i majc intencję kiedy to tylko bdzie moliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca witego), odmówią pobonie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najwitszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Róaniec, Koronkę do Boego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodnoci swego ycia.

 

ODPUST ZUPEŁNY W DZIEŃ ZADUSZNY

Odpust zupełny może uzyskać wierny, który przy spełnieniu zwykłych warunków, celem okazania pomocy duszom w czyśćcu cierpiacym w dzień wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych nawiedzi pobożnie kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz... i Wierzę w Boga...

 

ODPUSTY ZUPEŁNE

DO UZYSKANIA KAŻDEGO DNIA ROKU:

 

Odpustu zupełnego udziela się:

1. Wiernemu, który pobożnie odmówi hymn Akatyst, bądź Paraclisis w kościele albo w kaplicy, bądź w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu wiernych i w ogóle, kiedy gromadzi się wiele osób w jakimś szlachetnym celu.

2. Wiernemu, który nawiedzi Najświętszy Sakrament celem adoracji przynajmniej przez półgodziny.

3. Wiernemu, który bądź sam odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bądź pobożnie się włączy, gdy będzie ono odprawiane przez Ojca Świętego i transmitowane przez telewizję lub radio.

4. Wiernemu, który:

  • Pobożnie odmówi różaniec w kościele albo kaplicy, bądź w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu wiernych i w ogóle, kiedy gromadzi się wiele osób w jakimś szlachetnym celu (wystarczy odmówić w sposób ciągły jedną część różańca: 5 tajemnic).
  • będzie się pobożnie włączał w recytację tej modlitwy, gdy będzie odmawiana przez Ojca Świetego i transmitowana za pomocą telewizji lub radia.

5. WIernemu, który z szacunkiem należnym Słowu Bożemu będzie czytał na spoób czytania duchowego przez przynajmniej pół godziny Pismo świete, według tekstu zatwierdzonego przez kompetentna władzę; jeśli ze słusznej przyczyny nie mógłby czytać sam, może wysłuchać tekstu czytanego przez kogoś lub za pomocą instrumentów audiowizualnych.

6. Wiernamu, który pobożnie odmówi Ojcze nasz i IWerzę w Boga, nawiedzając jedną z czterech bazylik patriarchalnych w Rzymie (św. Piotra, św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej), bądź pielgrzymując do niej z innymi, bądź podczas nawiedzin wyrażając przynajmniej uczucie synowskiego poddania wobec Ojca Świetego.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
141 0.090986013412476