10 marca 2023

Zawierzenie Parafii i Wspólnot opiece św. Józefa

20 marca Uroczystość św. Józefa

ZAWIERZENIE PARAFII I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH OPIECE ŚW. JÓZEFA

 • W niedzielę 19 marca zapraszamy na mszę odpustową mieszkańców Mechelinek i wszystkich parafian. Suma odpustowa sprawowana będzie o godz. 11.15.
 • Jednocześnie pragnąc podziękować św. Józefowi za Jego opiekę pragniemy zaprosić wspólnoty parafialne i wszystkich parafian do czuwania i adoracji w kaplicy, dnia 20 marca w poniedziałek. Plan czuwania dla poszczególnych grup został podany w gablocie parafialnej i na stronie internetowej naszej parafii. Prosimy poszczególnych liderów grup o przygotowanie i poprowadzenie modlitw oraz odebranie planu czuwania z zakrystii.

CZUWANIE GRUP PARAFIALNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI ŚW. JÓZEFA

Poniedziałek 20 marca

 Wspólnoty Parafialne:

 • Zawierzenie parafii św. Józefowi: 8.45 – Ks. Proboszcz
 • Nieustający Różaniec: 9.00 – 10.00
 • Róże różańcowe z Pierwoszyna: 10.00 – 11.00
 • Róże różańcowe z Mechelinek: 11.00 – 12.00
 • Róże różańcowe z Mostów: 12.00 – 13.00
 • Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu: 13.00 – 14.00
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci: 14.00 – 15.00
 • Grupa biblijno-modlitewna „Betania”: 14.00 – 15.00
 • Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 15.00 – 16.00
 • Krąg Kościoła Domowego i Caritas: 16.00 – 17.00

⃰  Każda wspólnota rozpoczyna swoje czuwanie od oddania się opiece św. Józefa w akcie zawierzenia, potem odmawia litanię do św. Józefa, a następnie prowadzi czuwanie modlitewne lub adorację w ciszy i milczeniu.

⃰  Do modlitwy poszczególnych wspólnot dołączają parafianie i goście.

 

Akt Zawierzenia Wspólnoty parafialnej

Święty Józefie stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze życie, a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy. Do kogo zwrócimy się o pomoc i ratunek? Tobie Ojciec Niebieski powierzył swojego Syna i Jego przeczystą Matkę, dlatego stałeś się Opiekunem i wzorem każdej chrześcijańskiej rodziny. Tobie, Ojcze nazaretańskiego domu, zawierzamy naszą Wspólnotę……………………………

 Zawierzamy także nasze rodziny: wszystkich ojców, matki i dzieci, młodych i narzeczonych, chorych i samotnych, nasze domy i wszystko, co posiadamy. Do Ciebie się uciekamy i Tobie się powierzamy w tym akcie zawierzenia: Święty Ojcze Józefie, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas grożące nam niebezpieczeństwa. Weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała. Twojej przemożnej opiece zawierzamy wszystkich członków naszej wspólnoty i całe nasze życie. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszych rodzin oraz naszej parafii, przyczyń się za nami.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen

ks. Artur

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
141 0.094740867614746