Historia

Parafia istnieje od 15 sierpnia 1999 roku. Historia starań o jej powstanie jest jednak dużo wcześniejsza, bowiem już po 1945 roku parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosakowie ubiegała się o pozwolenie na budowę kościoła, w miejsce świątyni zniszczonej podczas wojny. Pozwolenie takie uzyskał dopiero w 1981 roku ksiądz proboszcz Zygmunt Karczewski, jednak ze względu bliskość lotniska wojskowego w Babich Dołach władze długo nie wyrażały zgody na lokalizację kościoła w Kosakowie. Tak więc od roku 1984, przez dziesięć lat wierni wznosili dom Boży w pobliskim Pierwoszynie. Ukoronowaniem ich wysiłków jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie, a nie jak pierwotnie zakładano w Kosakowie.

Konsekracji świątyni dokonał 14 września 1994 roku abp Tadeusz Gocłowski. Początkowo pierwoszyński kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jako filialny podlegał parafii Kosakowo, jednak dekretem abp. Tadeusza Gocłowskiego z 15 sierpnia 1999 roku została ustanowiona parafia w Pierwoszynie, wyłoniona z parafii macierzystej Kosakowo i pierwoszyńska świątynia stała się kościołem parafialnym. Dekret powołujący do istnienia nową parafię określił jej granice: "Nowa Parafia powstaje z podziału dotychczasowej Parafii Kosakowo w ten sposób, że granica jej biegnie od północy brzegiem Zatoki Puckiej, od wschodu brzegiem Zatoki Gdańskiej do lotniska wojskowego w babich Dołach, od południa wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Pierwoszyno (przedłużenie pasa startowego lotniska wojskowego), od zachodu zaś wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Dębogórze, a następnie jezdnia asfaltową do wysypiska popiołów, obejmuje miejscowości: Pierwoszyno, Mosty, Rewa, Mechelinki" (§2. Dekretu). 

Dzień konsekracji kościoła był wielkim, osobistym świętem ks. proboszcza Zygmunta Karczewskiego, który doprowadził do końca wielkie dzieło budowy. Metropolita Gdański docenił ten trud nadając proboszczowi godność kanonika. 

Po sześciu latach od ustanowienia parafii, Metropolita Gdański dokonał kolejnego podziału administracyjnego, dekretem z dnia 16 maja 2005 roku powołując do istnienia nową parafię pw. św. Rocha w Rewie (swoim terenem obejmuje ona sołectwo Rewa). 

Po pierwszym proboszczu ks. kan. Zygmuncie Karczewskim – założycielu i budowniczym kościoła, funkcję pasterza wspólnoty parafialnej objął ks. Stanisław Ziółkowski ustanowiony proboszczem 15 sierpnia 2007 roku. Ks. Stanisław sukcesywnie kontynuował prace przy świątyni parafialnej oraz troszczył się o duszpsterstwo parafialne. Mając zamiłowanie do podróżowania rozwinął w parafi ruch pielgrzymkowy. Dał się poznać jako wrażliwy człowiek, dobry gospodarz i miłośnik muzyki. Posługę na urzędzie proboszcza parafii pełnił do śmierci, która nastąpiła po długiej chorobie, w dniu 28 lutego 2020 roku.

Dnia 11 marca 2020 roku kolejnym proboszczem parafii ustanowiony został ks. Rafał Dettlaff. 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
128 0.10384082794189