Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzeniaprzez wodę i w słowie" . (KKK, 1213)

 

ZGŁOSZENIE CHRZTU W BIURZE PARAFIALNYM

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.

W parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie sakramentu chrztu św. udzielamy w 1 i 3 niedziele miesiąca - podczas sumy parafialnej o godz. 11.15 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc. W uzasadnionych sytuacjach chrzest może odbyć się również poza wskazanymi terminami.

Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz wypełnić formularz zawierający dane dotyczące rodziców i rodziców chrzestnych dziecka.

Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do udziału w katechezie oraz otrzymują formularze dotyczące sakramentu pokuty i pojednania (kartki do spowiedzi).

Katecheza odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest, w kościele parafialnym, po Mszy św. wieczornej.

Rodzice chrzestni spoza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie, muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.

W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
111 0.18491196632385