Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzeniaprzez wodę i w słowie" . (KKK, 1213)

 

ZGŁOSZENIE CHRZTU W BIURZE PARAFIALNYM

Czas rozpoczęcia formalności zgłoszenie sakramentu chrztu:

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.

Terminy chrztów:

W parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie sakramentu chrztu św. udzielamy w 1 i 3 niedziele miesiąca - podczas sumy parafialnej o godz. 11.15 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc. W uzasadnionych sytuacjach chrzest może odbyć się również poza wskazanymi terminami.

Dokumenty potrzebne podczas zgłoszenia:

Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz wypełnić FORMULARZ SAKRAMENTU CHRZTU zawierający dane dotyczące rodziców i rodziców chrzestnych dziecka (ze względu na konieczność odpowiednich danych do wypełnienia rubryk w parafialnej "księdze chrztów").

Rodzice chrzestni spoza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie, muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.

W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

Wymagania dotyczące wyboru rodziców chrzestnych:

Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom zawiera następujące wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę (por. Chrzest nr 6). Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, natomiast duszpasterz sprawdza, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i gdy okaże się, że tak, zatwierdza wybór rodziców.
Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych podaje rytuał (Wtajemn. nr 10 i Chrzest, nr 6).
Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, zawarte tam przepisy należy stosować w polskich warunkach duszpasterskich w następującym rozumieniu:
Chrzestni powinni ukończyć 15 lat; chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację (żądać odpowiednich zaświadczeń). 
Duszpasterze niech doradzają rodzicom, aby szukali chrzestnych wśród bliższej rodziny i sąsiadów. Należy przeciwstawiać się zdarzającym się zwyczajom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy jak można przypuszczać nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka.
Duszpasterz powinien żądać od rodziców chrzestnych, których nie zna, odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego z parafii, w której mieszkają.
Zgodnie z Wtajemn. nr 10 c i Dyrektorium Ekumenicznym, nr 48, wierny Kościoła Prawosławnego może być powołany na chrzestnego jeśli: 
a) życzą sobie tego rodzice dziecka dla uzasadnionych powodów,
b) wychowanie dziecka w wierze katolickiej jest zapewnione,
e) na pierwszego chrzestnego powołany jest katolik (mężczyzna lub kobieta),
d) kandydat został ochrzczony w Kościele prawosławnym, którego wiarę wyznaje i ukończył 15 lat.
Wpisując personalia chrzestnego do aktu chrztu dziecka, należy wyraźnie podać jego wyznanie.
Chrześcijanie z innych wspólnot odłączonych, wyznający wiarę Wspólnoty w której zostali ochrzczeni, mogą być dopuszczeni do udziału w liturgii jako świadkowie chrztu, a nie jako chrzestni (Wtajemn. nr 10 c, Dyrektorium Ekumeniczne, nr 57).

Katecheza przed chrztem:

Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do udziału w katechezie oraz otrzymują formularze dotyczące sakramentu pokuty i pojednania (kartki do spowiedzi).

Katecheza odbywa się najczęściej w sobotę poprzedzającą chrzest, w kościele parafialnym, po Mszy św. wieczornej.

Pozostała dokumentacja:

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
138 0.088423013687134