Przygotowanie do I Komunii św.

MODLITWY  DZIECI  KOMUNIJNYCH

 

Pierwsza Komunia Święta to czas, w którym warto dużo się modlić i prosić Boga o łaski dla dzieci oraz dla rodziców i chrzestnych.

 

MODLITWA DLA DZIECKA

Oprócz klasycznych modlitw ("Ojcze nasz" oraz "Zdrowaś Maryjo") warto nauczyć dziecko modlić się swoimi słowami. Z drugiej strony można je nauczyć takiej modlitwy, która zostanie mu w głowie na zawsze i będzie się przypominać w trudnych chwilach. Pozwoli ona budować relację z Bogiem.

Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego, miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba, i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

 

MODLITWA DLA RODZICÓW ORAZ CHRZESTNYCH

Czas pierwszej Komunii świętej jest okresem, w którym rodzice modlą się intensywnie za swoje dziecko, ale też za siebie. To oni są dla syna lub córki wzorem relacji z Panem Bogiem.

Warto więc prosić przede wszystkim o miłość. Oto piękna modlitwa:

Dobry Boże, wychwalamy Cię za Twoją miłość i wierność.

Dziękujemy za wielką Twoją łaskę oraz za to, że dałeś nam siłę, byśmy się wzajemnie miłowali.

Dziękuję Ci za mojego współmałżonka, za dar naszego małżeństwa.

Dziękujemy, że jesteś z nami, że walczysz o nas. 

Dziękujemy, że jesteś zbawicielem i obdarzasz nas dobrem.

Prosimy, uczyń nas bardziej podobnymi do Ciebie.

Wypełnij nasze życie i małżeństwo prawdą i okryj je płaszczem Twojego błogosławieństwa. Amen

 

W okresie Komunii módlcie się też za dziecko. Wspaniałymi orędownikami są anioły. Proponujemy Wam modlić się za ich wstawiennictwem:

Aniele Stróżu naszego dziecka
pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją niestrudzoną opiekę, jaką nad nim sprawujesz.

Prosimy cię o wsparcie, czuwaj nad nim.
Pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę zgodną z planami Bożymi.

Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.

Prosimy Cię o to całym sercem, przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o dobre przygotowanie się do I Komunii Świętej

Nasz najlepszy Ojcze w niebie, błogosław wszystkie dzieci 

przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej. 

Pomóż nam zrozumieć, że każdy grzech jest zły. 

Naucz nas unikać grzechu, a za popełniony żałować i z niego się spowiadać.

Prosimy Cię, nasz dobry Ojcze, udziel nam Ducha Świętego, 

aby uczynił w naszych sercach piękną świątynię dla Pana Jezusa, 

który przyjdzie do nas w Komunii Świętej.

Spraw, aby nasze serca, były zawsze czyste i radosne. 

Matko Najświętsza i nasi święci Patronowie, módlcie się za nami.

 

 

Modlitwa w intencji dzieci Pierwszokomunijnych:

Drogi Jezu, Przyjacielu Dzieci,
błogosław dzieciom Pierwszokomunijnym.
Daj im zdrowie duszy i ciała.
Pomóż im się prawidłowo rozwijać i wzrastać w wierze.
Daj im łaskę wytrwałości w czystości serca,
aby mogły Cię przyjmować jak najczęściej.
Niechaj odkrywają piękno i bogactwo Komunii Świętej z Tobą. Amen.

 

 

Modlitwa przed nauką 

Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze! 

Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci, Boże, za światło tej Nauki! 

Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa przed posiłkiem 

Boże, Ty żywisz ptaki powietrzne i przyozdabiasz lilie polne. 

Błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za ten posiłek, który mamy spożywać. 

Prosimy Cię, Panie, daj wszystkim ludziom konieczne do życia pożywienie. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, który nas posiliłeś przy tym stole. 

Spraw, niech pokarm przyjęty dla pokrzepienia ciała przyczynia się także do naszego duchowego wzrostu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa przed spowiedzią  

Panie Jezu, chcę Ci wyznać wszystkie moje grzechy. 

Proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby  oświecił moje serce i rozum, 

bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej 

w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

 

 

Postanowienie poprawy 

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, 

spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. 

Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu. 

 

W kościele…

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, 

teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(3 razy)

 

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem 

myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina! 

Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, 

wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, 

o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

Chwała na wysokości... 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 

Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. 

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, 

Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. 

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, 

który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. 

Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. 

Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. 

Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

 

Wierzę w jednego Boga… ( Podczas Mszy Świętej)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, 

Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. 

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. 

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. 

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. 

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. 

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. 

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. 

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. 

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. 

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. 

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. 

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
134 0.10081601142883