Przygotowanie do I Komunii św.

1. Com przyrzekł Bogu

 

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, 
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
    O Panie Boże, dzięki Ci, 
    Żeś mi Kościoła otwarł drzwi, 
    W nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod osłoną chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
by żyła w nim dla nieba.
    W to wierzyć zawsze mocno chcę, 
    Bo tego Kościół uczy mnie. 
    W nim żyć, umierać pragnę.

3.Mój Zbawca wie, czego mi brak.
Gdy prosić będę rzewnie,
On pokieruje wszystkim tak,
Że niebo zyskam pewnie.
     Nadzieją tą pokrzepiam się,
     Bo Kościół tak naucza mnie.
     W nim żyć, umierać pragnę

 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę

 

1.Wszystko Tobie oddać pragnę

   I dla Ciebie tylko żyć

   Chcę Cię Jezu kochać wiernie

   Dzieckiem Twoim zawsze być

 

Ref. Serce moje weź

        Niech Twą śpiew pieśń

        Serce moje, duszę moją

        Panie Jezu weź

 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę

    Od najmłodszych moich lat

    Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł

    Pokusami swymi świat.

 

3. Wszystko Tobie oddać pragnę

    W duszy czuję święty żar

    To Ty dajesz dziecku swemu

    Twojej łaski Boży dar

3. Otwórz me oczy

 

Otwórz me oczy

Chcę widzieć Jezusa

I być bliżej Niego

I kochać goręcej

 

Otwórz me serce

 I naucz mnie słuchać

 Otwórz me oczy

 Chcę widzieć Jezusa

 

4. Nakarmiłeś mnie, Panie

    Nakarmiłeś mnie

    Ochroniłeś moje sanktuarium  / x2

 

Tyś Jezu pokarm żywy mój   / x4

 

5. Pan Jezus już się zbliża

 

1. Pan Jezus już się zbliża

    Już puka do mych drzwi

    Pobiegnę Go przywitać

    Z radości serce drży

 

Ref. O szczęście niepojęte

        Bóg sam odwiedza mnie

        O Jezu, wspomóż łaską

        Bym godnie przyjął Cię

 

2. Nie jestem godzien Panie

    Byś w sercu moim był

    Tyś Królem waszego świata

    A jam jest marny pył

 

Ref. O szczęście niepojęte…

 

3. Gdy wspomnę na me grzechy

    To z żalu płyną łzy

    Bom serce Twoje zranił 

    O Jezu, odpuść mi

 

Ref. O szczęście niepojęte…

 

4. Pragnąłbym Cię tak kochać

    Jak Ty kochałeś mnie

    Przyjm serce me oziębłe

    A daj mi Serce Twe

6.  Jeden Chleb

 

1. Jeden chleb, co zmienia się 
    w Chrystusa Ciało

 Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało

 Z soku wielu winnych gron pochodzi

 

Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna

        Tak niech miłość złączy nas ofiarna

         Jak ten kielich łączy kropel wiele

Tak nas Chryste w Swoim złącz Kościele

 

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej 
    Swej Owczarni

    Zabłąkane owce, które giną

    W jeden Kościół zbierz na nowo 
    i przygarnij

    Byśmy jedną stali się rodziną

 

Ref. Jak ten chleb…

 

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
    Tych, co sami wrócić już nie mogą
    Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
    Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

 

Ref. Jak ten chleb…

 

7.  U drzwi Twoich stoję Panie    /x 2

     Czekam na Twe zmiłowanie.    /x 2

 

      Który pod osłoną chleba -

      Prawdziwy Bóg jesteś z nieba -

  

      W tej Hostyi jest Bóg żywy -

      Choć zakryty, lecz prawdziwy -

    

      W tym Najświętszym Sakramencie -

      Z nieba stawa w tym momencie -

 

      Jak wielki Bóg cud uczynił -

      Gdy chleb w Ciało swe przemienił -

     

      A nam pożywać zostawił -

      Ażeby nas przez to zbawił -

8.  Sercem kocham Jezusa

 

1. Jest jedno Imię drogi mi

    Najdroższe w świecie tym

    Muzyką słodką to Imię brzmi

    Wpisane w sercu mym

 

Ref. Sercem kocham Jezusa

        Sercem kocham Jezusa

        Zawsze będę Go kochał

        On pierwszy ukochał mnie

 

2. Miłością dzieje głosi mi

    Miłością aż po Krzyż

    Osładza wszystkie moje dni

    Do nieba wiedzie wzwyż

 

Ref. Sercem kocham Jezusa…

 

3. To Jezus mój Zbawiciel, Pan

    To o Nim śpiewać chcę

    On nam zbawienie wszystkim dał

    Miłuje także cię

 

Ref. Sercem kocham Jezusa…

 

9.  Oto jest dzień

 

Oto jest dzień, oto jest dzień

Który dał nam Pan, który dał nam Pan

Weselmy się, weselmy się

I radujmy się nim, i radujmy się nim

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan

Weselmy się i radujmy się nim

Oto jest dzień, oto jest dzień

Który dał nam Pan.

 

10.  Nie zabraknie mi nigdy chleba

 

Nie zabraknie mi nigdy chleba

Nie zabraknie mi nigdy wody

Bo Ty Jezu jesteś Chlebem z nieba

Jezu, jesteś źródłem mym

 

11.  Panie dobry jak chleb

 

Ref. Panie, dobry jak chleb

         Bądź uwielbiony od swego Kościoła

         Bo Tyś do końca nas umiłował

         Do końca nas umiłował

 

1.  Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie

     Byśmy do nieba w drodze nie ustali

     Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię

     Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali

 

2.  Ziarna zbierzemy odrzucimy chwasty

     Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem

     Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem

     A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie

 

3.  Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi

     Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś

     Cóż my bez Ciebie, panie uczynimy

     Tyś naszym Życiem i oczekiwaniem

 

12.  Duchu Święty przyjdź

 

Duchu Święty przyjdź     / x 4 

 

Niech wiara zagości

Niech nadzieja zagości

Niech miłość zagości w nas

 

Wołamy przyjdź !

 

13.  Wy jesteście na ziemi  światłem

 

Wy jesteście na ziemi światłem Mym

Wy jesteście na ziemi światłem Mym

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was

I chwalili Ojca, który w niebie jest

 

My jesteśmy na ziemi światłem Twym…

 

Matko pomóż na ziemi światłem być…

 

14.  Już gościsz Jezu w sercu mym

 

1. Już gościsz Jezu w sercu mym

Dzień ten jest szczęścia mego dniem

Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój

Bądźże uwielbion Jezu mój

 

2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój

Chcę ofiarować zapał swój

By zawsze pełnić wolę Twą

Zachować czystą duszę mą

 

3. Jezu pozostań w sercu mym

Tylko Ty sam zamieszkaj w nim

Dopomóż mi w godzinie złej

Wytrwać w miłości Jezu twej

 

15.  Idzie mój Pan

 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan

On teraz biegnie, by spotkać mnie

 

Mija góry, łąki, lasy

By Komunii stał się cud

On chce Chlebem nas nakarmić

By nasycić życia głód

 

16.  Wspaniały Dawco Miłości

 

Wspaniały Dawco Miłości

Składamy na Twoim stole

Wszystko, co mamy

Wszystko, co mamy

Choć i tak, to od wieków

Jest Twoje, Twoje…

 

17.  Uwielbiajmy Jezusa

  

Uwielbiajmy Jezusa, 

Bo kocha nas jak nikt       / x 2

 

Swoje serce Mu dajmy

Bo kocha nas, jak nikt

 

Swoje życie Mu dajmy

Bo kocha nas jak nikt

 

18.  Jesteś radością mojego życia

 

Jesteś radością mojego życia

Ooo Panie mój               / x 2

 

Ty jesteś moim Panem     / x 3

Na zawsze jesteś Panem mym.

 

19.  Matka

 

1. Była cicha i piękna jak wiosna

Żyła prosto, zwyczajnie, jak my

Ona Boga na świat nam przyniosła

I na ziemi, wśród łez

Nowe dni zajaśniały

 

Ref. Matka, która wszystko rozumie

Sercem ogarnia każdego z nas

Matka zobaczyć dobro w nas umie

Ona jest z nami w każdy czas

 

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci

By niepokój zwyciężyć i zło

Trzeba ciepła, co życie ozłoci

Trzeba Boga więc ludziom 
Nieśmy Go, tak jak On

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
134 0.090237140655518