Wspólnota Tradycji Katolickiej

Wspólnota Tradycji Katolickiej naszej parafii przywiązana jest do liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (tzw. Msza Trydencka, Msza Wszechczasów, VOM - Vetus Ordo Missae - Stary Porządek Mszy). Istnieje w parafii od roku 2021. Celebrację Przenajświętszej Ofiary przeżywamy w każdą Niedzielę o godz. 13:00, o północy z piątku na 1. sobotę miesiąca oraz podczas większych uroczystości i okazji.

 

Msza Święta "prymicyjna" ks. Mateusza Grabowskiego w rycie Trydenckim, Pierwoszyno 2021

Msza Święta „prymicyjna” ks. Mateusza Grabowskiego w rycie Trydenckim, Pierwoszyno 2021


Jesteśmy katolikami korzystającym z liturgicznego skarbca Kościoła. Są wśród nas młodzi i starsi, małżeństwa, osoby o różnym wykształceniu. Łączy nas umiłowanie Boga i Kościoła oraz przywiązanie do tradycyjnej liturgii, w której odnajdujemy miejsce spotkania z Bogiem.
Versus Deum - Naprzeciw Boga - Zwróceni ku Bogu - to zarówno bezpośrednia forma postawy liturgicznej jak i postawa życia, którą chcemy przyjąć i realizować. Dlaczego tak? Dzisiejszy świat często zwraca się ku wartościom ulotnym, pogoni za sukcesem, pieniędzmi i karierą. Ta zamknięta postawa, która napędza błędne koło, powoduje, że nie potrafimy spojrzeć w głąb swojego życia i nadać mu wyrazistego celu. Chcemy zatrzymywać się i skierować nasz wzrok i serce ku symbolicznemu Wschodowi, żywemu Bogu. On nas nieustannie zaprasza i czeka każdego dnia na naszą odpowiedź. Naszą modlitwę i spotkanie z Bogiem opieramy na tradycyjnych formach obrzędowości: liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, tradycyjnym śpiewie i postawach. Te formy modlitwy, przeżywające dzisiaj swoisty „renesans”, uczą nas medytacji i wyciszenia, adoracji i dziękczynienia oraz tego, że Bóg przychodzi do nas w ciszy, będącej oderwaniem od hałasu codzienności.

 

Msza Święta Roratnia w rycie Trydenckim, Pierwoszyno 2021

 

Miłując Kościół, naszą Matkę, stajemy w  prawdzie z trudną sytuacją, jaka dotyka Go dzisiaj w Europie, a ostatnimi czasy także i w Polsce (chociażby walka o miejsce krzyża w przestrzeni publicznej, nieprzychylny dyskurs medialny, czy promowanie postaw sprzecznych z etyką katolicką). W obliczu tych narastających zagrożeń chcemy zejść z drogi idealizacji i z zatroskaniem reagować w naszym otoczeniu na wspomniane przejawy sekularyzacji i spychania wiary na margines. Podążając za spostrzeżeniami kard. Ratzingera, zgadzamy się ze stawianą przez niego tezą:

 

„Bezsprzecznie ostatnie dwudziestolecie było dla Kościoła Katolickiego niefortunne. Skutki tego, co nastąpiło po soborze są przeciwne oczekiwaniom wszystkich, także oczekiwaniom papieży Jana XXIII i Pawła VI. Chrześcijanie na nowo są w mniejszości i to bardziej jeszcze niż byli u schyłku starożytności. Papieże i Ojcowie Soborowi oczekiwali nowego zjednoczenia katolików a tymczasem nastąpiła taka niezgoda, że wydaje się - używając słów Pawła VI - iż autokrytyka przerodziła się w autodestrukcję. Oczekiwano skoku w przód, a tymczasem nastąpiła dekadencja spod znaku rzekomego «ducha soboru», natomiast jego prawdziwy duch został w ten sposób zdyskredytowany. Kardynał Julius Dopfner powiedział, że Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy. Ktoś złośliwie dodał - tak, ale na tym placu zgubiono projekt budowy i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania.”

Kard. Ratzinger w swojej książce „Raport o stanie wiary”

 

Wszystkich chłopców i mężczyzn pragnących nauczenia się służby przy Ołtarzu w Nadzwyczajnej Formie zachęcamy do kontaktu z ks. Rafałem lub ceremoniarzem Adamem Szczuko.

Chętni do włączenia się w inne działania wspólnoty proszeni są o kontakt z ks. Rafałem. 

 

Opiekę nad wspólnotą a jednocześnie nad całym Duszpasterstwem Tradycji Katolickiej naszej archidiecezji sprawuje nasz proboszcz - ks. kan. Rafał Dettlaff.

Strona Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej - http://www.versusdeum.pl/

Mszalik do Mszy Trydenckiej - kliknij tutaj

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
138 0.089380979537964