19 marca 2021

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się, a brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. W związku z tym od 20 marca do 9 kwiernia br. w całej Polsce wprowadzono rozszerzone zasady bezpieczeństwa. 

Ponadto parafie wchodzące w skłąd Powiatu Puckiego otrzymały od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku prośbę o prawidłowe organizowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 367 ze zm.).

W związku tym pragniemy przypomnieć o podjętych działaniach, środkach zabezpieczających oraz limitach dotyczących parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie;

W kościele należy zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 m, nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, nie licząc sprawujących liturgię.

W związku z powyższym:

 • Liczba wiernych, która zgodnie z wymogami w.w. Rozporządzenia może brać udział w liturgii wynosi 45 osób (informacja ta została umieszczona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do kościoła).
 • Na ławkach zostały oznaczone "miejsca modlitwy", przy których należy siadać, aby zachować wymagany dystans społeczny. Jeszcze większy dystans można zachować zajmując miejsca w odpowiedniej odległości na ławkach bocznych oraz w części chórowej kościoła.

Uczestnicy liturgii realizują nakaz zakrywania ust i nosa.

W zwiazku z powyższym:

 • Na tablicy ogłoszeń oraz w przedsionku kościoła umieszczono informację o nakazie stosowania maseczek.
 • Kilkukrotnie wierni w ogłoszeniach parafialnych oraz przy innych okazjach byli informowani o obowiązku zakrywania ust i nosa. 
 • Informacje o powyższych wymaganiach były umiesczane na stronie internetowej parafii oraz w biuletynie parafialnym wraz z poblikacją obowiązujących obostrzeń.

W kościele parafialnym, aby umożliwić wiernym bezpieczny udział w nabożeństwach lub też łączność duchową za pośrednicwem intenretu, wprowadzono następujące rozwiązania:

 • Przy wejściu do świątyni umieszczono bezdotykowy dezynfekator.
 • W czasie obowiązywania obostrzeń sanitarnych zwiększono liczbę sprawowanych Mszy świętych (aktualnie w niedziele Eucharystie sprawujemy o godz. 7.00, 8.15, 9.45, 11.15, 13.00 i 16.15).
 • W kościele zamontowano na stałe profesjonalną kamerę oraz umożliwiono duchowy ("zdalny") udział w liturgii za pośrednictwem kanału na Youtube (link umieszczono na stronie intenrnetowej parafii). Transmisja wydarzen z kościoła on-line włączona jest 24h.
 • Wierni zostali poinformowani o dyspensie biskupa diecezjalnego od udziału w niedzielnej Eucharystii w związku z zagrożeniem epidemicznym.
 • Od początku pandemii wprowadzono niedzielną adorację Najświętszego Sakramentu dla osób, które chcą unikać większych skupisk ludzi, a jednocześnie pragną zadośćuczynić przykazaniu "Pamiętaj, abyś dzień świety święcił".
 • Kilkukrotnie informowano parafian o zasadach przystępowania do Komunii świętej. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię "na ręce" podchodzą w pierwszej kolejności, kiedy jeszcze celebrans spożywa Komunię św. i ustawiją się w kolejce, w środkowej nawie kościoła, wyciągając dłonie na znak dla kapłana. Osoby przyjmujące Eucharystię "do ust" podchodzą w następnej kolejności lub ustawiają się w bocznych nawach. Informacja ta została też umieszczona na drzwiach wejściowych w przedsionku kościoła, na wysokości wzroku, tak aby mogli się z nią zapoznac również gooście odwiedzający naszą świątynię. 
 • Kapłani i Liturgiczna Służba Ołtarza przed rozpoczęciem nabożeństwa lub Mszy św., w zakrystii dezynfekują ręce.
 • Kapłani dezynfekują ręce i zakładają maseczki przed rozpoczęciem rozdzielania Komunii św.
 • Na konfesjonałach zawieszono dodatkowe folie ochronne po stronie spowiednika i penitenta. 
 • Konfesjonały oraz ławki w kosciele są systematycznie dezynfekowane.

Artykuły 25 oraz 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniają wszystkim obywatelom swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym oraz wolność wyznawania religii i jej uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Najważniejsza ustawa regulująca funkcjonowanie państwa daje nam więc możłiwość realizacji naszej wolności religijnej.
Przypominamy jednak, że przepisy sanitarne mają służyć naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Zachęcamy więc do zachowania wszelkiej starannosci i użycia możliwych środków, aby nie narażać zdrowia i życia swojego oraz innych ludzi.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
133 0.091587066650391