Powołania z parafii

O. Jozafat Pipka OCD urodził się 25 września 1948 roku w Mechelinkach. Był najstarszym z sześcioro dzieci Leona i Cecylii z domu Dominik. Po nim urodziły się jeszcze cztery siostry i jeden brat: Teresa - ur. w 1950 r., Helena - ur. w 1954 r., Władysław - ur. W 1956, Maria - ur. w 1963 r. i Anna - ur. w 1968 r. Na chrzcie, który odbył się w kościele parafialnym w Kosakowie otrzymał imię Alojzy.

Leon Pipka – ojciec Alojzego pochodził z Kartuz, zaś mama Cecylia odziedziczyła po swoim ojcu gospodarstwo w Mechelinkach. Po założeniu rodziny osiedlili się na gospodarstwie Dominików, które po spustoszeniach, jakie w rodzinnych okolicach przyniosła wojna, trzeba było z wielkim trudem odbudowywać. Tak więc od najmłodszych lat Alojzy podejmował ciężką pracę na gospodarstwie. Tu uczył się sumienności, odpowiedzialności i pracowitości. Rodzina, z której pochodził była na wskroś religijna. Dodać należy, że zaledwie 6 lat przed narodzeniem Alojzego, zmarł jego bliski krewny – brat dziadka – biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, Konstantym Dominik, który dzisiaj jest Sługą Bożym. Praca na gospodarstwie odbywał wyglądała prawie jak benedyktyńskie życie zakonne, a przynajmniej przebiegała w myśl benedyktyńskiej zasady ora et labora (módl się i pracuj), bo ani jednego, ani drugiego w codziennym życiu nie brakowało. Do szkoły podstawowej Alojzy uczęszczał w Mostach (lata 1955-1962). Następnie uczęszczał do szkoły zawodowej w Gdyni.

Pobożność jakiej Alojzy doświadczył w domu rodzinnym, szacunek dla Kościoła i spraw Bożych stały się dobrym gruntem do zrodzenia się powołania kapłańskiego, zwłaszcza, że od najmłodszych lat w parafialnym kościele Aloś był ministrantem. W roku 1965 rozpoczyna on edukację w Niższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Jeszcze wówczas nie wiedział, że miejscowość ta stanie się słynna na cały świat za sprawą Karola Wojtyły – późniejszego papieża – Polaka. W roku 1970 rozpoczyna formację w seminarium karmelitańskim. Najpierw jest to rok nowicjatu w Czernej koło Krakowa, a następnie dwa lata studiów w Poznaniu i trzy lata edukacji w Krakowie. W zgromadzeniu otrzymał nowe imię zakonne: Jozafat.

Święcenia kapłańskie Jozafat Pipka otrzymał 22 maja 1976 roku w Krakowie. W tym czasie nowicjat w tym samym zgromadzeniu kończył jego młodszy brat Władysław. Następnie do roku 1980 o. Jozafat pełnił posługę duszpasterską w nowicjacie i w kościele parafialnym w Czernej. 

W roku 1981 przełożeni skierowali go do klasztoru w Łodzi, gdzie pełnił funkcję podprzeora. Od roku 1987 był przeorem i proboszczem parafii. W tym czasie realizował zadanie budowy nowego klasztoru. Od roku 1985 w podjął się opieki nad swoim młodszych, poważnie chorującym bratem – o. Władysławem. Przyjmuje go do domu zakonnego, towarzyszy w jego przeżywaniu choroby, by w roku 1986 towarzyszyć mu w jego ostatnich chwilach i podjąć odpowiedzialność jest za przygotowanie jego pogrzebu. 

Kolejne lata dla o. Jozafata były czasem walki z chorobą, która powoli drążyła również jego ciało. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia (silna cukrzyca) w roku 1994 został przeniesiony do klasztoru uzdrowiskowego w Sopocie. Zmarł 22 lutego 2002 roku i został pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
138 0.15234780311584